Voltooid leven

Hoogbejaarde personen die “klaar zijn met het leven”

hoogbejaarde persoon

Informatie

Met de steeds verder vergrijzende populatie komen artsen en zorgverstrekkers meer en meer in contact met hoogbejaarde personen die “klaar zijn met het leven”

Deze mensen hebben buiten een hoge leeftijd , vaak veel verschillende aandoeningen waardoor hun leven vaak uitzichtloos én ondraaglijk wordt, dit zowel fysiek als psychisch. Door deze vier bepalingen kunnen zij ook beroep doen op de euthanasiewetgeving. Het geeft binnen de beroepsgroep van de artsen vaak aanleiding tot discussie en meningsverschillen.

RWS is van mening dat elke burger, niet in het minst onze hoogbejaarde medemensen autonoom moeten kunnen beslissen over hun leven én dood. Laat ons eerlijk zijn, misschien kunnen deze mensen nog een tijd verder, maar als zij zelf dit niet wensen, dan moet iedereen dit ook met respect aanvaarden en dit mogelijk laten zijn.

Vzw - vereniging zonder winst

Site made by FMA