Podcasts

De podcastserie rond het thema ‘voltooid leven’, bedacht door Dr. Marc Cosyns, wordt geproduceerd door een team met onder andere alumni van het RITSC en een medische achtergrond. Ze maken gebruik van voorgesprekken om een verscheidenheid aan perspectieven te bieden, waaronder geslacht, leeftijd en omgeving, en onderzoeken de wens voor euthanasie bij voltooid leven.

 

De reden achter deze podcast is het groeiende aantal vragen naar euthanasie vanwege levensmoeheid of gebrek aan perspectief op levenskwaliteit, met name bij de vergrijzende bevolking. Het doel is om het onderwerp bespreekbaar te maken en te zoeken naar mogelijke oplossingen binnen de grenzen van de wet, terwijl het denkproces wordt aangemoedigd om tot een wettelijk kader te komen. De podcasts presenteren interviews met mensen met een verlangen naar een levenseinde op basis van voltooid leven, evenals betrokken artsen en familieleden.

podcast cover
podcast cover
podcast cover
podcast cover

Swipe

Vzw - vereniging zonder winst

Site made by FMA